Wednesday, April 1, 2009

Permit ceramah lulus!

lulus!

15 permit ceramah diluluskan oleh polis Perak.
Daripada 15 itu, 12 untuk BN dan 3 untuk PR.

Ketua Polis Perak


***  Sungguh adil dan saksama. Sapa kata polis berat sebelah!  ***